Vi är nu 9669 anmälda från 57 länder (varav 4556 från Sverige)!