Vi är nu 10669 anmälda från 63 länder (varav 4657 från Sverige)!