Vi är nu 10851 anmälda från 67 länder (varav 5006 från Sverige)!