Vi är nu 10797 anmälda från 67 länder (varav 5006 från Sverige)!